ROSENMETODEN – NOGET FOR DIG?

Der kan være flere grunde til at bestille en Rosenbehandling. Det vigtigste er lysten.

Det fysiske
Nogle kommer primært pga. det fysiske arbejde med kroppens muskler. Fordi de har tilbagevendende smerter det samme sted og ønsker at forstå hvordan de bruger deres krop. Eller ønsker at opleve en omsorgsfuld, nænsom måde at arbejde med muskelsmerter på. Berøringen kan være fast, hvis spændingen er hård, men er altid nærværende og levende. Kroppen inviteres til at give slip og åbne sig.

Følelser og tanker
Andre kommer fordi de har tilbagevendende plagsomme følelser og tanker, som de har lyst til at arbejde med gennem et mildt kropsarbejde. Ofte opleves ens liv fastlåst fordi man ikke er til stede i sin krop, men befinder sig i hovedet hele tiden. Fordi berøringen er respektfuld og inviterer til at åbne op, kan man komme i kontakt med hvad der ligger bag kroppens ubevidste muskelspændinger. Når man får kontakt til fortrængte følelser og overbevisninger, åbnes der til en anden og mere rummelig måde at være til på.

Personlig udvikling
Atter andre kommer uden specielle problemer, men fordi de ønsker en personlig udvikling, hvor de realiserer mere af deres indre ressourcer. Ofte holder vi os tilbage fra at udfolde os i det, der betyder allermest, pga. gamle mønstre, som ikke længere er nødvendige. Man kan gennem kroppen få kontakt til disse mønstre og nænsomt slippe dem. Der findes vejen til din oprindelig livsglæde. Gennem den særlige kropsberøring i Rosenmetoden, er det muligt at kontakte ens ubevidste ressourcer og holde mere af sig selv og andre.

Oftest ender alle tre niveauer med at blive berørt.