ROSENMETODEN – HVAD ER DET?

Rosenmetoden har sit navn efter den tysk-amerikanske fysioterapeut Marion Rosen. Metoden bygger på sammenhængen mellem muskelspændinger, åndedrættet og følelser, der holdes tilbage..

I en Rosenbehandling ligger man på en massagebriks, slapper af og lader Rosenterapeuten kontakte kroppens spændte muskler. Berøringen opleves velgørende og omsorgsfuld, men sommetider kan modstande gøre ondt, fordi vi ofte fortrænger smerte vi ikke selv kan gøre noget ved. Undervejs kan Rosenterapeuten tale, bl.a. om hvordan kroppen spænder og hvilke følelser, der kan knytte sig hertil, hvis det hjælper afspændingen. Andre gange er behandlingen mest en kropslig oplevelse. Som klient er man altid velkommen til at fortælle om sine oplevelser undervejs. For mange er netop det at sætte ord på indre oplevelser en vej til at give slip og opnå større selvudfoldelse.

Oplevelser i en Rosenbehandling

Udgangspunktet er altid den fysiske afspænding, der åbner for en ny oplevelse af en selv. Når kroppen berøres respektfuldt og langsomt med nærvær, sker der noget. Man slapper af, synker ind i sig selv og får kontakt med dele af en selv, der ikke får så meget plads til hverdag. Dele som ellers er ubevidste. Kropskontakten er en adgangsvej ind til ens indre rum, ens indre stemme/udtryk. Kroppens sprog er associationer, billeder og fornemmelser. Nogle gange genoplever man en tidligere oplevelse eller en sammenhæng står meget klart for en; man forstår noget, der giver en fremadrettet ro. Måske kommer der følelser op, som man før har måttet stå alene med, men når de nu rummes, kan de slippe og give plads til at livsglæden kan komme igennem. Andre gange er oplevelsen mere ubevidst, men kan stadig give en oplevelse af at noget er faldet på plads, så der er nyt overskud.

Oplevelser efter en Rosenbehandling

Tiden mellem behandlingerne er meget vigtig, her integreres den kropslige oplevelse og den nye holdning (både fysisk og psykisk) kan vise sig i praksis. Ofte fortæller klienter her om nye skridt, som ikke er bevidste “nu-vil-jeg-tage-mig-sammen” men mere ubevidste “så skete det og det, men jeg reagerede slet ikke som jeg plejer” eller “faktisk har ikke tænkt over det (der før var et stort problem) i lang tid” eller “øh, armen? ja den har vel egentlig ikke gjort ondt siden jeg var her sidst”. Netop pga. dette anbefales det at få flere Rosenbehandlinger i et forløb. Det er også almindeligt at kroppen ændrer sig fysisk. Udover at smerter kan blive mindre/forsvinde og bevægelseshæmning bedres, kan det f.eks. dreje sig om at brystkassen udvides, at man bevæger sig anderledes eller kroppen rettes op og der kommer mere glimt i øjenene.